O nas

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Edukacja-Praca-Przedsiębiorczość” jest dobrowolnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań zmierzających do poprawy jakości pracy i życia. Stowarzyszenie powstało w 2006 roku jako odpowiedź na zachodzące zmiany na rynku pracy.

Od początku działalności Stowarzyszenie skupiało osoby zawodowo związane z usługami rynku pracy. Wśród członków m.in. byli dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy, członkowie Powiatowych i Wojewódzkich Rad z Zatrudnienia, byli szefowie Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz osoby w różny sposób czynne zawodowo. Nie zabrakło także ekspertów i specjalistów w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia.

Stowarzyszenie przez lata współorganizowało Targi Pracy, panele szkoleniowe, konferencje i spotkania podczas których starano się wypracowywać odpowiednie do sytuacji rynkowej działania na rzecz aktywizacji zawodowej. Członkowie Stowarzyszenia mieli okazję korzystać z dobrych praktyk obserwując zachodzące zmiany w krajach Europy Zachodniej czy na Wyspach Brytyjskich. Dziś Stowarzyszenie aktywnie włącza się w szereg inicjatyw związanych z działaniami na rzecz promocji zatrudnienia.

Copyrights STOWARZYSZENIE-EDUKACJA, PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ © 2016
Projektowanie stron www